Nasze motto

Żyjąc w trybie „zawsze połączony z siecią” i komunikując się w społeczeństwie, które nigdy nie śpi, rozwiązania teleinformatyczne mają kluczowe znaczenie dla wielu działań człowieka i firmy. Aby uczynić świat bardziej inteligentnym, FUO partycypuje w działalności swoich Klientów, przyczyniając się do tworzenia ogólnej wartości. Osiąga się to poprzez zapewnianie najwyższej klasy, skalowalnych i trwałych rozwiązań z ludzką twarzą i ludzkim podejściem.

Jesteśmy liderem na rynku elektromagnetycznym i&nbspteleinformatycznym!

Rozwiązania

Dostarczamy szeroki zakres kompleksowych usług poprawiających jakość funkcjonowania społeczeństwa
Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje niezawodnego funkcjonowania infrastruktur sieciowych, które umożliwiają dostawę energii elektrycznej i sygnału telekomunikacyjnego oraz dostępu do struktur informatycznych, w tym internetu. Innowacyjne współdziałanie tych trzech technologii – energetyki, telekomunikacji i informatyki - w ramach inteligentnej i spójnej infrastruktury tworzy nowoczesną sieć znaną jako Infranet. Eltel Networks jest pionierem w nowym, dynamicznie rozwijającym się sektorze usług dla sieci Infranet.
Oferta FUO obejmuje zarówno standardowe powtarzalne projekty, jak i rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb indywidualnego klienta, a wszystko w oparciu o głębokie zrozumienie wymagań i trendów poszczególnych sektorów, zwłaszcza elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego i informatycznego.

Inspiracje

Pasja

Dla wielu ludzi w środowisku biznesowym liczy się tylko siła i umysł. My uważamy, że serce i pasja są równie niezbędne. Nasi pracownicy są prawdziwie zaangażowani w pracę i odnajdują sens w zadaniach, które zostają im przydzielone. Tylko ci, którzy podejmują wyzwania ze szczerym entuzjazmem i oddaniem, potrafią zapewnić długoterminowe zyski i sukces.

Innowacja

Niektórzy ludzie spędzają wiele czasu na analizowaniu przyszłości. My wolimy wziąć ją w swoje ręce. Innowacja jest kluczem, dlatego FUO krzewi kulturę organizacyjną, która promuje ludzi twórczych i proaktywnych. Z drugiej strony, takie podejście wymaga gotowości do podjęcia ryzyka, przecierania nowych ścieżek i wiary w siłę wizjonerów.

Profesjonalizm

Firma FUO jest tak dobra jak ludzie, którzy ją tworzą. Ich wiedza i doświadczenie oraz różnice kulturowe w zespole składają się na naszą najwyższą wartość. Zawsze o tym pamiętamy. Dlatego też prawdziwy profesjonalizm zaczyna się u nas dokładną selekcją i szkoleniami naszych pracowników. Nie bez powodu w końcu należą oni do ludzi najbardziej poszukiwanych w branżach, które reprezentują.

Partnerstwo

Nam nie wystarczają dobre relacje z klientami. Współpracę traktujemy jak partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Myślenie i działanie mają na celu znalezienie najlepszego rozwiązania dla każdego wyzwania, nawet najtrudniejszego. Jest to jeden z powodów, dla których nasze relacje z klientami są tak długotrwałe.

Jesteś gotowy do rozpoczęcia współpracy?

Realizacje

Dostarczamy szeroki zakres kompleksowych usług poprawiających jakość funkcjonowania społeczeństwa.

Kontakt

Telefon
22 256 87 87
Adres:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

    FUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000373687 z kapitałem zakładowym 100.000 zł. REGON: 142702947, NIP: 7010269641